Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

 1. Despre iFactor
  1. Serviciul pus la dispozitie de către noi (”iFactor”, ale cărei date de identificare le poți găsi la pct 1.2. de mai jos) constă în intermedierea desfășurării de către Vânzător și Cumparator (astfel cum aceștia sunt definiți mai jos) a unor operatiuni de factoring. Astfel, prin intermediul iFactor, persoanele eligibile pot obține acces rapid la resurse financiare prin cedarea tuturor drepturilor de creanță născute prin emiterea unei facturi, către o altă persoană eligibilă, în schimbul unei sume de bani pe care cea din urmă persoană dorește să o plătească pentru a achiziționa drepturile de creanță aferente. Mai multe detalii despre eligibilitate poți găsi în Secțiunea 3 de mai jos.În contextul acestor Termeni, serviciul descris mai sus poartă denumirea de “ “Serviciul”, părțile implicate sunt denumite “Vânzător” și Cumpărător” (“Părțile”), iar factura tranzacționată alături de toate drepturile de creanță aferente acesteia este denumită Factura”.
  2. Serviciul, alături de toate componentele sale, este produs și distribuit de către iFactor Brokerage SRL, o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în b-dul Dimitrie Cantermir, nr. 2B, bl. P1, sc. 1, ap. 3, sector 4, București, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/3728/2016, având CUI 35793952 (“iFactor”, “noi”).
  3. Pentru evitarea oricărui dubiu, noi punem la dispoziție doar Serviciul, în schimbul comisioanelor prevăzute în acești Termeni, fără a acționa în calitate de Vânzător, Cumpărător ori mandatar, de orice fel, al uneia dintre Părți.
  4. Serviciul este disponibil Vânzătorilor și Cumpărătorilor care accesează site-ul disponibil la adresa web: http://ifactor-online.com/ (Site-ul”) și care își creează un cont de utilizator care este apoi validat printr-un e-mail de confirmare primit din partea noastră. Pe perioada în care Vânzătorii și Cumpărătorii au un cont creat în cadrul Site-ului, fără însă a folosi Serviciul, vor fi considerați doar Utilizatori” ai Site-ului. Ca atare, orice Vânzător sau Cumpărător va fi considerat și Utilizator al site-ului.
  5. Prin acceptarea acestor Termeni, la momentul creării contului de utilizator menționat mai sus, Utilizatorii confirmă că înțeleg și sunt de acord cu Termenii și metoda de funcționare a Serviciului. Neacceptarea Termenilor, precum și a condițiilor incluse în Politica de Confidențialitate disponibilă la [●] sau în Politica de Cookie-uri disponibilă aici: http://ifactor-online.com/home/cookiepolicy, duce la imposibilitatea folosirii Serviciului
  6. În cazul în care un Utilizator nu respectă oricare dintre prevederile Termenilor, Politicii de Confidențialitate și Politicii de Cookie-uri care impun obligații Utilizatorilor, Societatea poate lua orice măsuri pe care le consideră potrivite, inclusiv suspendarea sau închiderea contului deschis de acel Utilizator.
  7. Acești Termeni și orice alte condiții disponibile pe Site-ul sau pe formularele de creare de cont de Utilizator constituie totalitatea dispozițiilor contractuale aplicabile relațiilor dintre iFactor și Utilizator, acesta înțelegând că noi acționăm exclusiv ca un intermediar în legătură cu vânzarea creanțelor Vânzătorilor
  8. Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Vom încerca să notificăm Utilizatorilor noștri orice fel de astfel de modificare în avans, utilizând adresa de e-mail furnizată de aceștia la crearea contului în Site. În același timp, înțelegi că orice modificare a acestor Termeni va intra în vigoare imediat după publicarea noilor dispoziții pe Site, iar noua versiune va fi considerată ca fiind acceptată în mod expres de Utilizatorii Site-ului, în cazul ȋn care aceștia continuă să utilizeze Site-ul și Serviciul.
 2. Funcționarea generală a Serviciului
  1. Vânzătorii eligibili, conform prevederilor secțiunii 3 de mai jos, pot încărca Facturi în Site, pentru ca acestea să fie publicate spre tranzacționare de către Cumpărători eligibili.
  2. Pentru a putea fi tranzacționate în cadrul Site-ului, Facturile trebuie să îndeplinească criteriile de valoare minimă și termen minim de scadență afișate în Site, la momentul la care Vânzătorului îi este solicitată încărcarea unei Facturi, în contul său. Pentru evitarea oricărui dubiu, chiar și în cazul îndeplinirii acestor condiții, Societatea poate decide să nu afișeze una sau mai multe Facturi încărcate în Site de către un Vânzător, informând, ulterior sau în prealabil, Vânzătorul despre motivul unei astfel de decizii.
  3. Facturile sunt publicate spre tranzacționare pentru un termen ce este comunicat în avans de către iFactor, cel târziu la momentul încărcării Facturii de către Vânzător. Ulterior expirării acestui termen, iFactor are dreptul exclusiv de a alege dacă Factura respectivă va fi afișată pe Site în continuare.
  4. Un Cumpărător poate decide să adere la condițiile de tranzacționare specificate de către un Vânzător în legătură cu o Factură încărcată în Site, sau poate propune alte asemenea condiții. În orice caz, Vânzătorii și Cumpărătorii trebuie să ajungă la o înțelegere cu privire la tranzacționarea unei Facturi, în termenul indicat la art. 2.3. de mai sus.

  5. Părțile înțeleg că formalitățile care privesc transmiterea efectivă a dreptului de proprietate asupra creanțelor, astfel cum acestea sunt evidențiate în cuprinsul Facturilor, se încheie între Părți. Nu suntem și nu vom fi parte contractantă la convenția privind transferul proprietății asupra creanțelor, ci vom acționa exclusiv ca intermediar al Părților. Formalitățile aferente transmiterii dreptului de proprietate asupra creanțelor sunt negociate și efectuate exclusiv de către Părți, fără implicarea iFactor.
  6. Un Cumpărător este în mod exclusiv responsabil să verifice în ce măsură Factura, în tot sau în parte, îndeplinește condițiile interne ale Cumpărătorului, dar și condițiile legale aplicabile activității de tranzacționare, pentru a putea fi tranzacționată de către Cumpărător. Pentru evitarea oricărui dubiu, chiar dacă iFactor pune la dispoziția Cumpărătorului informații cu privire la fiecare Factură încărcată în Site, iFactor nu garantează corectitudinea și completitudinea acestor informații.
  7. Ulterior achiziționării unei Facturi, Cumpărătorul va beneficia de toate drepturile și garanțiile aferente acelei Facturi și este pe deplin responsabil să urmărească încasarea valorii menționate în Factură, din partea debitorului înscris pe acea factură. iFactor nu este o instituție de credit sau o instituție financiară nebancară și nu este reglementată de Banca Națională a României (BNR), nefiind înscrisă în niciun Registru BNR.
  8. Pentru orice nelămurire cu privire la funcționarea Serviciului, orice Utilizator poate transmite un mesaj către info@ifactor-online.com.
 3. Condiții de eligibilitate
  1. Site-ul care găzduiește Serviciul este accesibil oricărei persoane care are acces la un dispozitiv ce se poate conecta la Internet.
  2.  În vederea utilizării Serviciului, atât Vânzătorul cât și Cumpărătorul trebuie să îndeplinească condițiile descrise în această secțiune. Accesul la Serviciu se face pe baza aprobării iFactor, în urma efectuării de către aceasta din urmă a unei verificari privind îndeplinirea de către Vânzător ori Cumpărător a condițiilor descrise în cuprinsul acestei secțiuni.
  3. În măsura în care constată sau este informată despre neîndeplinirea unora dintre condițiile descrise în această secțiune, de către un Vânzător sau Cumpărător ori Utilizator, iFactor poate proceda la respingerea solicitării de acces la Serviciu sau suspendarea sau dezactivarea contului celui în cauză. Societatea are posibilitatea, fără a fi totuși obligată în acest sens, să notifice în scris Vânzătorul, Cumpărătorul ori Utilizatorul care nu îndeplinește condițiile descrise în această secțiune în legătură cu măsurile pe care le poate lua pentru a îndeplini condițiile necesare.

   Pentru a putea deveni Vânzător sau Cumpărător, un vizitator al Site-ului trebuie să-și creeze în prealabil un cont de Utilizator în cadrul Site-ului. În urma confirmării creării contului printr-un e-mail transmis de către iFactor, vizitatorul devine Utilizator al Site-ului.

  4. iFactor își dorește să păstreze o calitate ridicată a tipurilor de Utilizatori care folosesc Serviciul. Ca atare, în procesul de creare a unui cont de Utilizator, iFactor poate solicita vizitatorului informații suplimentare despre activitatea sa profesională, pentru a verifica în ce măsură acesta poate acționa ca Vânzător și/sau Cumpărător în cadrul Site-ului., inclusiv, după caz, dacă Cumpărătorul este autorizat de către Banca Națională a României să desfășoare activități de factoring.
  5. Eligibilitatea Vânzătorului
   1. În vederea acordării dreptului unui Utilizator de a deveni Vânzător, respectiv de a tranzacționa Facturi utilizând Serviciul, un Utilizator va trebui să parcurgă următorii pași:
    1. să încarce documentele care îi sunt solicitate în cursul procesului de configurare a contului său de Vânzător, precum și să furnizeze orice alte informații solicitate suplimentar de către iFactor;
    2. cu privire la documentele încărcate conform pct. 3.6.1.1. de mai sus, să se asigure că aceste documente sunt corecte, complete și actualizate cu cele mai recente informații privind activitatea Utilizatorului;
    3. să se asigure că deține autorizările și aprobările necesare interne pentru a încărca documentele și/sau că este administratorul societății în numele căreia încarcă documentele;
    4. să răspundă, în cel mai scurt termen posibil, oricărei solicitări scrise provenite din partea iFactor, necesare pentru respectarea obligațiilor legale ale acesteia și/sau ale unor Cumpărători care sunt interesați de activitatea Utilizatorului în calitatea sa de Vânzător, în cadrul Site-ului.

     [alți pași / alte condiții suplimentare?]

   2. Ulterior parcurgerii pașilor indicați la pct. 3.6.1., iFactor va analiza solicitarea Utilizatorului de a deveni Vânzător, pe baza a completitudinii și conținutului documentelor puse la dispoziția iFactor și raportat la termenii comerciali prezenți pe Site.
   3. Utilizatorul ce solicită să devină Vânzător va primi un e-mail din partea iFactor, cu rezultatul analizei efectuate conform pct. 3.6.2., în cel mai scurt termen de la data finalizării procedurii descrise la pct. 3.6.1. iFactor își rezervă dreptul de a refuza orice Utilizator solicitant al calității de Vânzător, chiar dacă acesta efectuează în mod complet pașii indicați la pct. 3.6.1., fără ca Utilizatorul în cauză să poată imputa iFactor niciun efect asupra activității sale rezultat dintr-o asemenea decizie aparținând iFactor.
   4. În măsura în care e-mailul transmis de către iFactor conform pct. 3.6.3. de mai sus este unul de confirmare a eligibilității ca Vânzător a Utilizatorului, Vânzătorul va avea posibilitatea de îndată să încarce Facturi în cadrul Serviciului, pentru a fi tranzacționate.
   5. Utilizatorul ce solicită să devină Vânzător înțelege că pașii indicații la pct. 3.6.1. sunt stabiliți pe baza experienței profesionale a iFactor în domeniul Factoring-ului, cât și a cerințelor diferitelor categorii de Cumpărători disponibili în cadrul Site-ului, și acceptă faptul că prevederile pct. 3.6.1. pot suferi modificări în funcție de modificările legislative care pot avea impact asupra domeniului Factoring-ului ori profilurile Cumpărătorilor prezenți în cadrul Site-ului, cu efect asupra procesului de decizie luat de către iFactor conform pct. 3.6.2.
   6. Eligibilitatea Cumpărătorului
    1. În vederea acordării dreptului unui Utilizator de a deveni Cumpărător, respectiv de a tranzacționa Facturi utilizând Serviciul, Utilizatorul va trebui să parcurgă următorii pași:
     1.  [de introdus pașii și documentele aferente fiecărui pas, ce trebuie efectuați / adăugate de către Cumpărător pentru a i se valida calitatea de Cumpărător și a putea evalua Facturi în Site]
    2. Ulterior parcurgerii pașilor indicați la pct. 3.7.1., iFactor va analiza solicitarea Utilizatorului de a deveni Cumpărător, pe baza criteriilor indicate la pct. 3.7.1. și a completitudinii și conținutului documentelor puse la dispoziția iFactor conform aceluiași pct.
    3. Utilizatorul ce solicită să devină Cumpărător va primi un răspuns scris din partea iFactor, cu rezultatul analizei efectuate conform pct. 3.7.2., în termen de [●] de la data finalizării procedurii descrise la pct. 3.7.1. iFactor își rezervă dreptul de a refuza orice Utilizator solicitant al calității de Cumpărător, chiar dacă acesta efectuează în mod complet pașii indicați la pct. 3.7.1., fără ca Utilizatorul în cauză să poată imputa iFactor niciun efect asupra activității sale rezultat dintr-o asemenea decizie aparținând iFactor.
    4. Utilizatorul ce solicită să devină Cumpărător înțelege că pașii indicații la pct. 3.7.1. sunt stabiliți pe baza experienței profesionale a iFactor în domeniul Factoring-ului și acceptă faptul că prevederile pct. 3.7.1. pot suferi modificări în funcție de modificările legislative care pot avea impact asupra domeniului Factoring-ului, cu efect asupra procesului de decizie luat de către iFactor conform pct. 3.7.2.
 4. Utilizare
  1. Ulterior îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform pct. 3.6., Vânzătorul poate utiliza Serviciul în mod deplin, încărcând Facturi în cadrul contului său din Site.
  2. Pentru a încărca Facturi, Vânzătorul urmărește procedura de mai jos:
   1. încarcă o Factură care îndeplinește criteriile comerciale disponibile pe Site;
   2. semnează toate acordurile solicitate de către Societate, pentru ca aceasta, alături de Cumpărătorii interesați, să poată verifica bonitatea Vânzătorului și validitatea Facturii, inclusiv fără limitare prin consultarea informațiilor disponibile în cadrul Centralei Incidențelor de Plăți Centralei Riscurilor de Credit Biroul de Credit , după caz;
   3. acordă o împuternicire către iFactor, prin care aceasta are dreptul de a administra tranzacționarea Facturii în conformitate cu condițiile solicitate de către Vânzător, putând îndeplini, în numele și pe seama Vânzătorului, toate obligațiile impuse de lege , în situația unei tranzacționări cu succes a Facturii cu ajutorul Serviciului.
  3. Ulterior încărcării unei Facturi, Societatea analizează Factura în conformitate cu următoarea procedură:
   1. verificarea bonității debitorului inclus în Factură prin raportare la informațiile disponibile la nivelul diferitelor baze de date existente la nivelul sistemului financiar-bancar (inclusiv, fără limitare, Biroul de Credit, Centrala Incidentelor de Plăți, Centrala Riscului de Credit); pentru evitarea oricărui dubiu, în măsura în care Factura este tranzacționată cu succes, Vânzătorului îi poate fi solicitat un nou acord pentru aceste verificări de către Cumpărător, în baza procedurilor sale interne;
   2. încărcarea rezultatelor analizei în cadrul Site-ului, astfel încât acestea să fie vizibile pentru orice Cumpărător interesat.
  4. După ce Factura este validată conform procedurii descrise la pct. 4.3., Cumpărătorii pot transmite o ofertă de achiziționare a Facturii, încărcând această ofertă în cadrul contului lor din Site.
  5. În funcție de opțiunile disponibile în cadrul Serviciului, oferta Cumpărătorului poate fi transmisă direct Vânzătorului (ofertă directă, în baza unor condiții de tranzacționare pre-definite de către Cumpărător) sau poate fi pusă la dispoziție acestuia alături de alte oferte, într-o perioadă de timp determinată (licitație).
  6. Pentru a transmite oferta menționată la pct. 4.4., Cumpărătorul poate parcurge următorii pași, în funcție de procedura sa internă:
   1. acordarea unui scor Facturii, în baza unor criterii stabilite de către Cumpărător, conform politicilor sale interne;
   2. punerea la dispoziția Vânzătorului a termenilor și condițiilor speciali în baza cărora Cumpărătorul dorește să achiziționeze Factura, prin intermediul Site-ului;
   3. [de inclus alți pași concreți, raportat la produsul actual, pe care îi poate parcurge un Cumpărător în această etapă];
  7. Totodată, ulterior validării Facturii, iFactor urmează următorii pași:
   1.  solicită Vânzătorului să indice contul bancar în care Cumpărătorul Facturii poate face plata sumei aferente avansului prețului de tranzacționare a Facturii și să acorde iFactor drepturile de a opera acest cont în vederea colectării avansului;
   2. solicită Vânzătorului să indice contul bancar în care Cumpărătorul Facturii poate face plata sumei aferente diferenței rămase din valoarea Facturii, ulterior încasării valorii întregi a acesteia de la Debitor, cu excepția comisionului perceput de Societate, care este încasat conform art. 5.2. de mai jos;
   3. comunică debitorului indicat în cadrul Facturii în legătură cu tranzacționarea Facturii, conform procedurilor legale;
   4. în măsura acceptării de către Vânzător a termenilor și condițiilor puse la dispoziție de către Cumpărător conform pct.
   5. indică Vânzătorului procedura pe care trebuie să o urmeze, conform instrucțiunilor Cumpărătorului, pentru a semna acești termeni și condiții.
 5. Tarife, comisioane și plăți
  1. La momentul înregistrării unui cont de utilizator pe Site și pentru a verifica eligibilitatea unui Utilizator ca Vânzător și/sau Cumpărător, iFactor va percepe un tarif fix de analiză a acestei eligibilități. De asemenea, iFactor va percepe un tarif fix de analiză a oricărei Facturi încărcate în Site; în cazul tranzacționării acelei Facturi, acest tarif va fi rambursat Vânzătorului prin scăderea din comisionul indicat la art. 5.2. de mai jos.
  2. iFactor percepe un comision pentru utilizarea Serviciului, reprezentat procentual din valoarea unei Facturi tranzacționate. Comisionul este perceput la momentul plății avansului prețului de tranzacționare a Facturii, prin reținere de către iFactor din contul indicat la art. 4.7.1. de mai sus, asupra căruia iFactor are dreptul de acces .
  3. Separat de tarifele și comisionul percepute de către iFactor, tranzacționarea unei Facturi poate fi supusă unor tarife și/sau comisioane specifice, percepute de către Cumpărător.
  4. Toate tarifele și comisioanele indicate în acest articol vor fi prezentate Utilizatorului, în mod clar, cel târziu în pasul anterior pasului la care acestea vor fi percepute de către partea care impune plata lor.
 6. Obligații, declarații și garanții
  1.  În ceea ce privește pe iFactor, această declară, garantează și își asumă obligația că:
   1. este o societate ce își desfășoară activitatea în mod valabil, în conformitate cu legea română, fiind autorizată să încheie operațiuni de natura celor operate pentru oferirea Serviciului și operarea Site-uluiexistând în acest sens toate autorizațiile și aprobările necesare, interne sau emise de autoritățile și instituțiile competente, acestea fiind în vigoare, nerevocate/neanulate la data la care acești Termeni sunt aduși la cunoștința Utilizatorilor;
   2. va menține Site-ul operational și Serviciul disponibil pe perioada necesară finalizării tuturor operațiunilor legate de tranzacționarea unei Facturi, cu excepția situațiilor de forță majoră care pot împiedica respectarea acestei obligații;
   3. nu va influența în niciun fel prețurile la care sunt tranzacționate Facturile prin intermediul Serviciului, prețurile afișate în cadrul Site-ului fiind rezultatul funcționării algoritmilor dezvoltați de către iFactor în cadrul Serviciului;
   4. va transmite Vânzătorului, respectiv Cumpărătorului ce sunt parte a unei tranzacții în legătură cu o Creanță, numai informațiile pe care fiecare dintre părți o transmite, prin intermediul Site-ului, pentru a-i fi comunicată celeilalte părți, fără a interveni în niciun fel asupra acestor informații și fără a purta răspunderea pentru efectul acestor informații asupra deciziilor luate de Vânzător și/sau Cumpărător în legătură cu utilizarea Serviciului;
   5. oferă informații adecvate în cadrul Site-ului, pe care le actualizează constant raportat la dezvoltările acestuia, în legătură cu Serviciul, astfel încât să permită Utilizatorilor să decidă dacă și în ce fel utilizează Serviciul;
   6. nu garantează niciunui Utilizator posibilitatea tranzacționării Facturilor la prețul și în condițiile pe care Vânzătorul le-ar putea dori;
  2. În ceea ce privește Vânzătorul, această declară, garantează și își asumă obligația că:
   1. este o societate ce își desfășoară activitatea în mod valabil, în conformitate cu legea română, fiind autorizată să încheie operațiuni de natura celor operate pentru folosirea Serviciului și a Site-uluiexistând în acest sens toate autorizațiile și aprobările necesare, interne sau emise de autoritățile și instituțiile competente, acestea fiind în vigoare, nerevocate/neanulate la data la care acești Termeni îi devin aplicabil ca urmare a calității sale de Utilizator;
   2. toate informațiile oferite despre el în cadrul Site-ului și pe parcursul utilizării Serviciului sunt adevărate și actuale, Vânzătorul înțelegând că acuratețea și veridicitatea informațiilor oferite sunt reflectate în mod direct asupra experienței de utilizare a Site-ului și Serviciului;
   3.  îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la pct. 3.6.1.;
   4. Facturile pe care dorește să le tranzacționeze cu ajutorul Serviciului îndeplinesc condițiile menționate la pct. 4.3. de mai sus, a căror îndeplinire Vânzătorul înțelege că este obligatorie pentru asigurării disponibilității Facturii pentru tranzacționare în cadrul Serviciului;
   5.   în lipsa îndeplinirii pașilor descriși la pct. 4.7.3., Vânzătorul nu poate finaliza procesul de tranzacționare a Facturii prin intermediul Serviciului;
   6. dorește să tranzacționeze Facturi prin intermediul Serviciului pentru a-și finanța cheltuielile operaționale ce rezultă din activitatea sa zilnică și nu va folosi sumele încasate prin intermediul Serviciului pentru activități ilegale, înțelegând că iFactor are dreptul să sesizeze autoritățile competente în măsura în care există suspiciuni cu privire la astfel de circumstanțe;
  3. În ceea ce privește Cumpărătorul, această declară, garantează și își asumă obligația că:
   1. este o societate ce își desfășoară activitatea în mod valabil, în conformitate cu legea română, fiind autorizată să încheie operațiuni de natura celor operate pentru folosirea Serviciului și a Site-uluiexistând în acest sens toate autorizațiile și aprobările necesare, interne sau emise de autoritățile și instituțiile competente, acestea fiind în vigoare, nerevocate/neanulate la data la care acești Termeni îi devin aplicabil ca urmare a calității sale de Utilizator;
   2. toate informațiile oferite despre el în cadrul Site-ului și pe parcursul utilizării Serviciului sunt adevărate și actuale, Cumprătorul înțelegând că acuratețea și veridicitatea informațiilor oferite sunt reflectate în mod direct asupra experienței de utilizare a Site-ului și Serviciului;
   3. îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la pct. 3.7.1.;
   4. deține personalul necesar pentru a putea evalua Facturile propuse spre tranzacționare prin intermediul Serviciului, în conformitate cu legislația aplicabilă activității Cumpărătorului;
   5. procedura transmisă iFactor, în conformitate cu prevederile pct. 4.7.3., este completă, corectă și actuală astfel încât să permită tranzacționarea unei Facturi cu ajutorul Serviciului, raportat la procedurile interne ale Cumpărătorului;
   6. în măsura în care procedura menționată la pct. 4.7.3. cuprinde semnarea unor documente de către Vânzător, Cumpărătorul pune la dispoziția acestuia conținutul documentelor, anterior semnării, în măsura în care legislația aplicabilă îi impune acest aspect;
 7. Răspundere
  1.  iFactor nu răspunde față de niciun Utilizator pentru nici o pierdere sau daună care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Site-ului sau Serviciului nostru ori a oricărei părți din acestea.

  2. De asemenea, iFactor nu răspunde pentru pierderea profitului, a vânzărilor, a afacerilor sau a veniturilor întreruperea activității, pierderea economiilor anticipate, pierderea oportunității de afaceri, a clientelei sau a reputației unui Utilizator ca urmare a utilizării Site-ului și Serviciului.
  3. iFactor nu răspunde pentru inexactități în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori în legătură cu tranzacționarea prin intermediul Site-ului. În mod special, iFactor nu garantează bonitatea Vânzătorului, a debitorului cedat sau validitatea Facturii.
  4. iFactor nu răspunde pentru niciun fel de pierderi sau pagube cauzate de un virus, atac de blocare a Site-ului sau alt material dăunător din punct de vedere tehnologic care poate infecta echipamentul folosit pentru accesarea Site-ului, cauzate de utilizarea Site-ului sau descărcarea oricărui conținut de pe acesta sau de pe orice website legat de acesta.
  5. iFactor nu răspunde față de niciun Utilizator pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din sau în legătură cu lipsa unor autorizații aferente activității unui Vânzător sau Cumpărător (de exemplu, existenţa unei autorizații BNR pentru un Cumpărător în privința activității de creditare prin operațiuni de factoring).
  6. iFactor nu răspunde pentru obligații privind tranzacționarea prin Site în afară de acele obligații asumate de iFactor în temeiul acestor Termeni.
  7. iFactor nu poate fi ţinută răspunzătoare în cadrul unei dispute între Vânzător și Cumpărător.
  8. iFactor nu garantează că Site-ul sau orice conținut din cadrul acestuia va fi întotdeauna disponibil. iFactor poate suspenda, retrage, întrerupe sau modifica o parte sau tot Site-ul fără notificare.
 8. Drepturi de autor
  1. În sensul acestor Termeni, Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă inclusiv dar fără a se limita la: drepturi patrimoniale de autor, drepturi patrimoniale conexe, drepturi de natura drepturilor de autor, drepturi sui generis, inclusiv drepturi sui-generis referitoare la baze de date, drepturi care ar putea fi recunoscute ulterior asupra bazelor de date, orice drepturi asupra programelor pentru calculator (software), orice drepturi asupra configurațiilor software şi hardware, drepturi la marcă, drepturi care rezultă din înregistrarea unor mărci, drepturi referitoare la nume comerciale, drepturi referitoare la nume de domenii, drepturi referitoare la know-how, precum şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi alte drepturi similare sau echivalente care există sau vor exista în viitor la nivel mondial, indiferent daca acestea sunt sau nu înregistrate, împreună cu toate restituirile, redobândirile, prelungirile şi reînnoirile unor astfel de drepturi sau a unor cereri referitoare la astfel de drepturi (chiar dacă sunt înregistrate sau nu), toate înregistrările şi înregistrările în curs cu privire la orice astfel de drepturi, beneficiul oricărei cereri în curs de înregistrare şi dreptul de a solicita înregistrarea unor asemenea drepturi, precum şi toate drepturile la acțiune, inclusiv acțiuni in contrafacere, puteri sau beneficii aparținând sau rezultate în legătură cu astfel de drepturi (inclusiv dreptul de a da în judecată şi a recupera daune pentru încălcări din trecut).
  2. Toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Site-ului, Serviciului și tuturor părților componente ale acestora aparțin iFactor în mod exclusiv.
  3. În contextul utilizării Site-ului, iFactor acorda un drept de utilizare fiecărui Utilizator, limitat la perioada în care aceștia dețin un cont de Utilizator în cadrul Site-ului. Acest drept de utilizare este acordat cu titlu oneros (conform prevederilor Secțiunii 5 de mai sus), la nivel mondial și în mod neexclusiv.
  4. Niciun Utilizator nu va putea ceda acest drept de utilizare, inclusiv fără limitare prin acordarea accesului unui terț la datele de conectare la contul său din cadrul Site-ului, în lipsa unei informări prealabile scrise transmise către iFactor. În măsura în care Utilizatorul nu va respecta această procedură, iFactor poate revoca dreptul de utilizare acordat acelui Utilizator.
 9. Confidențialitate
  1. Utilizatorii înțeleg că tranzacțiile ce se pot efectua cu ajutorul Serviciului pot avea o natură sensibilă, cu precădere pentru Vânzător, având în vedere situația financiară dificilă în care acesta se poate afla. Ca atare, Utilizatorii sunt obligați să nu facă cunoscute prețul și termenii și condițiile tranzacțiilor pe care le derulează prin intermediul Serviciului, cu excepția situației în care perechea Vânzător – Cumpărător aferentă unei tranzacții ce privește o Creanță agrează asupra acestui lucru în scris, în baza documentelor suplimentare ce pot fi semnate între ei.
  2. iFactor poate utiliza date anonimizate pentru scopuri statistice și de marketing, cu privire la tranzacțiile derulate prin intermediul Serviciului, fără referire în mod direct la un anume Utilizator, cum ar fi: valoarea medie a unei tranzacții ori a unei Facturi tranzacționate prin intermediul Serviciului; date despre profilul Utilizatorilor Serviciului: regiunea din care provin, industria în care își desfășoară activitatea, date financiare privind activitatea Utilizatorului.
 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal
  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către iFactor este guvernată de prevederilor Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, disponibilă aici: https://ifactor.ro/home/gdpr
  2. În măsura în care Utilizatorii încarcă, în procesul de tranzacționare a Facturilor, documente ce conțin date cu caracter personal, aceștia trebuie să se asigure că au dreptul să prelucreze aceste date în baza unuia sau mai multor temeiuri legale de prelucrare, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.