GDPR

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalData intrării in vigoare: 02.09.2019

Datele de identificare ale operatorului:

iFactor Brokerage SRL, cu sediul social in  B-dul Dimitrie Cantemir nr. 2B, Sector 4, București, România, Cod unic de înregistrare (CUI):35793952, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/3728/2016, Telefon: +40 265250955, Fax: +40 265250207, e-mail: contact@ifactor.ai (“iFactor”, „Operatorul”, “Noi”)

1. Scopul notei de informare…

Vă rugăm să citiți cu atenție această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Informarea”), pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la datele dvs. cu caracter personal și modalitatea în care le vom utiliza. Informarea se aplică persoanelor fizice care interacționează cu serviciile iFactor în calitate de persoane vizate (“dumneavoastră”, “dvs”) și explică modalitatea în care sunt colectate, utilizate și divulgate datele dvs. cu caracter personal de către iFactor. De asemenea, Informarea vă explică modul în care puteți accesa și actualiza datele dvs. cu caracter personal și în care vă puteți manifesta anumite drepturi cu privire la modul în care sunt acestea utilizate.

Informarea acoperă activitățile noastre de colectare a datelor atât online cât și offline, inclusiv datele cu caracter personal pe care Noi le colectăm prin intermediul diferitelor canale, cum ar fi website-uri, aplicații, rețele de socializare aparținând terților și evenimente.

În cazul în care nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare, e posibil ca Noi, partenerii noștri sau furnizorii noștri de servicii să nu fie în măsura să vă furnizeze serviciile noastre.

Această Informare se poate modifica ocazional și va fi publicată în formă actualizată pe website-ul nostru.

Activitatea iFactor este conformă cu legile și reglementările legale aplicabile protecției datelor cu caracter personal. Prin urmare, prin intermediul acestei Informări puteți regăsi măsurile pe care le luăm în vederea protejării datelor cu caracter personal atunci când accesați website-ul nostru si utilizați serviciile noastre, precum și în situațiile în care interacționați în orice mod cu noi și este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal.

Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este realizată în conformitate cu următoarele principii:

 • Existența unui temei legal în vederea prelucrării datelor dumneavoastră;
 • Transparență în ceea ce privește scopurile pentru care folosim datele;
 • Colectarea și folosirea datelor adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar raportat la scopul urmărit, respectând astfel principiul „prelucrării minime a datelor”;
 • Păstrarea datelor dumneavoastră în siguranță;
 • Respectarea drepturilor titularilor datelor cu caracter personal;
 • Păstrarea datelor personale actualizate, exacte și complete;
 • Stocarea datelor cu caracter personal pentru o perioadă determinată, chiar și în situația în care legislația națională nu stipulează un termen;
 • Transferul datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene numai către țări care au un nivel de protecție adecvat.

2. Tipuri de informații colectate și modalitatea de colectare a acestora

În funcție de modul în care interacționați cu iFactor (online, offline, telefonic etc.), colectăm diferite tipuri de informații de la dvs., așa cum este descris mai jos:

Informații personale de contact. Acestea includ orice informații pe care ni le furnizați (personale sau profesionale) care ne dau posibilitatea de a vă contacta, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa e-mail, dacă este cazul sau numărul dumneavoastră de telefon, poziția ocupată în societatea respectivă, după caz

Informații de înregistrare (creare cont) în calitate de vânzator / cumpărător (în conformitate cu definițiile acestora din termenii și condițiile accesibile aici: https://ifactor.ai/termeni-si-conditii-de-utilizare/.

În plus, pentru accesarea efectivă a soluțiilor de finanțare din cadrul platformei digitale, iFactor solicită și prelucrează date cu caracter personal precum: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, CNP, nr și serie CI , adresa de domiciliu.

Informații de conectare la cont. Orice informații care sunt necesare pentru a vă oferi acces la profilul specific contului dumneavoastră. Printre exemple se numără elementele de autentificare/adresa e-mail, numele de utilizator, parola în formă nerecuperabilă și/sau o întrebare și un răspuns de securitate

Informații referitoare la computer/dispozitivul mobil: Orice informații referitoare la sistemul informatic sau la alt dispozitiv tehnologic pe care îl utilizați pentru accesarea serviciilor noastre, cum ar fi adresa protocolului internet (IP) utilizat pentru a vă conecta computerul sau dispozitivul mobil la internet, tipul sistemului de operare și tipul browser-ului web. Website-ul colectează automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal (data logs). Informațiile pot include adresele de protocol ale internetului (IP), regiunea sau locația generală de unde computerul sau dispozitivul accesează internetul, tipul de browser, sistemul de operare, tipul dispozitivului, precum și alte informații cu privire la utilizarea website-ului, inclusiv istoricul paginilor accesate. Informațiile astfel obținute sunt folosite pentru a ne ajuta să îmbunătățim website-ul pentru a se potrivi mai bine nevoilor utilizatorilor. În același timp, adresa IP mai poate fi folosită pentru a ajuta la identificarea disfuncționalităților serverului nostru și pentru administrarea website-ului, pentru a analiza tendințele și mișcările vizitatorilor, precum și pentru a aduna informații demografice care ne pot ajuta în identificarea preferințelor vizitatorilor. Pentru mai multe detalii vă rugăm sa parcurgeți politica noastră de cookie-uri disponibilă la adresa https://ifactor.ai/politica-cookies/.

Înregistrarea pentru alertele transmise prin intermediul e-mailul

Pentru a vă înregistra pentru alertele transmise, formularul de contact necesită numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail și o parolă de securitate. Pentru a vă înregistra în secțiunea de alerte, iFactor va prelucra numele și adresa de e-mail care au fost furnizate în mod direct de către dumneavoastră. Aceste date sunt prelucrate în scopul transmiterii informațiilor despre noutățile la nivelul iFactor pe baza consimțământului dumneavoastră care poate fi retras oricând urmând instrucțiunile furnizate în comunicările noastre sau contactându-ne prin e-mail.

iFactor nu solicită și nu prelucrează date personale sensibile în vederea accesului la website și/sau serviciile sale și implicit la soluțiile de finanțare.

3. Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

In secțiunea următoare sunt descrise diferitele scopuri în care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și diferitele tipuri de date cu caracter personal care sunt colectate pentru fiecare scop. Vă rugăm să aveți în vedere faptul ca nu toate prelucrările prezentate mai jos vor avea relevanță pentru fiecare utilizator.

Accesarea și înregistrarea în cadrul website-ului operat de către iFactor se realizează în vederea furnizării serviciilor de finanțare, transmiterea de comunicări privind serviciile oferite prin intermediul platformei, exercitarea drepturilor utilizatorilor website-ului, precum și prelucrări specifice precum: parcurgerea procedurilor privind cunoașterea clienților, efectuarea de verificări privind eligibilitatea utilizatorilor înregistrați, activități specifice de credit scoring, precum și realizarea de rapoarte aferente verificărilor avute în vedere, prelucrări în vederea transmiterii de materiale promoționale și/sau transmiterea de mesaje cu caracter comercial.

4. Divulgarea, stocarea și/sau transferul datelor dvs. cu caracter personal

4.1.   În cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopul menționat în cadrul Secțiunii 3 de mai sus, datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi transferate/divulgate către următoarele terțe părți, numai în măsura în care transferul este necesar și exclusiv către categoriile menționate mai jos:

a) către alte societăți parte ale aceluiași grup din care face parte și iFactor. În acest sens, sunt avute în vedere scopuri de prelucrare precum: asigurarea accesului la sistemele și aplicațiile IT, rapoartele statistice, care sunt deținute de către iFactor sau alte societăți din grup;

b) către alte societăți aflate în relații comerciale de furnizare bunuri sau prestări de servicii, precum dar fără a ne limita la: furnizori ai sistemului informatic, respectiv de stocare date informatice, inclusiv arhivarea de e-mailuri, realizare copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru, furnizorii de servicii de comunicații electronice, alți furnizori care asigură mentenanță sistemelor electronice utilizate de iFactor;

c) către autorități competente cu rol și atribuții exprese în temeiul legislației în vigoare (ex: autorități ale statului cu atribuții specifice în sfera financiar-contabilă, organe de cercetare și urmărire penală, precum și alte autorități cu atribuții de investigare și control) sau contabili, auditori, avocați, consultanți fiscali, în cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru activitatea prestată de către aceștia;

d) în cazul în care avem orice altă obligație legală în sensul dezvăluirii datelor cu caracter personal sau pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, siguranța unei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

4.2.     Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate și sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru realizarea acestora. Durata de stocare este stabilită astfel:

a) datele cu caracter personal vor fi păstrate în bazele noastre de date electronice și în arhivele fizice pe o durată de 1 an după momentul la care un utilizator se autentifică pentru ultima dată în contul său din cadrul website-ului;

b) dacă aceleași categorii de date vor fi prelucrate prin intermediul contractelor încheiate cu partenerii noștri de afaceri, datele personale vor fi păstrate pe durata contractelor și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea acestora;

c) în cazul în care oricare dintre aceste date cu caracter personal va face obiectul stocării/arhivării, în baza unei obligații legale, datele vor fi păstrate pe durata stabilită prin lege.

5. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. iFactor respectă drepturile individuale și tratează fiecare situație în mod corespunzător.

 • Dreptul de a retrage consimțământul: în cazul în care v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acesta poate fi retras oricând, printr-un e-mail transmis la adresa contact@ifactor.ai;
 • Dreptul la rectificare: datele cu caracter personal pot fi rectificate de către titularul acestora. iFactor face eforturi rezonabile pentru a păstra caracterul exact, complet, actual și relevant al datelor cu caracter personal utilizate în mod continuu, aflate în posesia sau sub controlul nostru, pe baza celor mai recente informații disponibile. În anumite cazuri, putem furniza portaluri de internet automatizate unde utilizatorii au posibilitatea de a își verifica și modifica datele personale ale acestora. În calitate de utilizator înregistrat, puteți accesa, modifica sau actualiza informațiile pe care ni le-ați trimis prin trimiterea unui e-mail la contact@ifactor.ai. Vom prelucra datele dumneavoastră pe perioada în care contul este activ pentru accesarea website-ului și, ulterior, în vederea îndeplinirii unor obligații legale specifice sau realizării unui interes legitim;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor în cazul în care:

– acesta contestă exactitatea acestora pentru perioada necesară iFactor de a verifica exactitatea lor;

– prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând însă restricționarea utilizării acestora;

– iFactor nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță sau în cazul în care se verifică dacă drepturile legitime ale iFactor prevalează drepturilor persoanei vizate;

 • Dreptul la informare: Titularul datelor cu caracter personal poate cere informații cu privire la datele pe care iFactor le păstrează, precum și ce categorie de date cu caracter personal are în posesia sau controlul său, scopul folosirii acestora, de unde au colectate în cazul în care nu au fost direct colectate de către iFactor și cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. La solicitarea utilizatorului, iFactor va furniza o copie a datelor cu caracter personal a acestora. Dacă solicitați copii suplimentare, iFactor poate percepe o taxă rezonabilă potrivită costurilor administrative suportate pentru a transmite o astfel de copie. Utilizatorul are dreptul la informații privind garanțiile iFactor cu privire la transferul datelor într-o țară în afara Uniunii Europene sau a Spațului Economic European dacă solicită confirmarea prelucrării sau nu a datelor cu caracter personal și dacă au fost transferate către o țară non-UE sau în afara Spațiului Economic European.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: utilizatorul are dreptul de a primi datele sale cu caracter personal furnizate lui iFactor și, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, să fie transmise de la iFactor către o altă organizație.

Ultimele două drepturi sunt avute în vedere atunci când:

 • datele sunt prelucrate prin mijloace automate;
 • prelucrarea datelor se face în baza consimțământului sau prelucrarea datelor este necesară pentru executarea sau îndeplinirea unui contract în care utilizatorul este parte;
 • datele au fost furnizate de către utilizatorul acestora;
 • transmiterea datelor cu caracter personal nu aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane.

Dreptul utilizatorului de a primi propriile date cu caracter personal nu trebui să aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane. Această situație este aplicabilă și în cazul în care transmiterea datelor cu caracter personal către o altă organizație presupune și transmiterea datelor altor persoane (care nu au consimțit).

Dreptul utilizatorului de a solicita transmiterea datelor sale cu caracter personal de la iFactor la o altă organizație este valid atât timp cât această transmitere este realizabilă din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la ștergere: utilizatorul are dreptul să solicite ștergerea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate de iFactor în legătură cu acesta. iFactor trebuie să respecte cererea de ștergere a datelor cu caracter personal a utilizatorului, cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru:

– Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;

– Respectarea prevederilor legale obligatorii;

– Arhivarea informațiilor în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

– Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Dreptul la opoziție: utilizatorul are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor sale din motive legate de o situație particulară în care se află, atunci când prelucrarea nu se bazează pe consimțământul acestuia, ci pe interesele legitime ale iFactor sau ale unui terț. În acest caz iFactor nu va mai prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului, decât în situația în care va putea demonstra motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea sau când scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unei unui drept în instanță.

– Utilizatorul se poate opune oricând, indiferent de motiv, prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct pe care a fost                    întemeiat interesul nostru legitim. Dacă activitatea s-a făcut în temeiul consimțământului titularului, acesta poate fi retras.

În exercitarea drepturilor de mai sus, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

 • iFactor va depune toate diligențele pentru a vă răspunde solicitării în termen de 30 de zile. Acest termen poate fi prelungit din motive specifice inerente acestui drept ori a complexității cererii. În toate cazurile, dacă perioada va fi prelungită, iFactor va transmite notificări titularului cu privire la prelungirea termenului inițial și a motivelor care au determinat această prelungire.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, iFactor nu va putea oferi acces la toate sau o parte din datele cu caracter personal din cauza prevederilor legale. În acest caz, iFactor vă va informa cu privire la motivul refuzului.
 • Neidentificarea: În anumite situații, este posibil ca iFactor să nu vă poată identifica datele cu caracter personal din cauza referințelor furnizate. În astfel de cazuri, când Societatea nu vă va putem identifica drept persoană vizată, aceasta nu va putea furniza informațiile solicitate în baza drepturilor utilizatorilor după cum au fost prezentate mai sus, decât în situația în care iFactor va primi informații suplimentare care să poată permite identificarea în cauză. Societatea vă va informa cu privire la această cerere, oferindu-vă posibilitatea de a oferi informațiile suplimentare necesare.
 • Exercitarea drepturilor: În vederea exercitării  drepturilor legale, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv în format electronic) la datele de contact indicate în Secțiunea 11.

6. Dreptul de a depune o plângere

În situația în care doriți să depuneți o plângere cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, preferăm să ne contactați direct în vederea soluționării problemei identificate, prin intermediul unuia din mijloacele specifice incluse în Secțiunea „Contactați-ne” din cadrul acestei Politici de Confidențialitate.

Cu toate acestea, cele de mai sus nu limitează dreptul de a vă adresa:

 • Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal, folosind modalitățile de contact indicate pe site-ul acestora: http://www.dataprotection.ro/ ;
 • Autorității de protecție a datelor cu caracter personal din statul membru al Uniunii Europe unde aveți reședința obișnuită;
 • Autorității de protecție a datelor cu caracter personal din statul unde aveți locul de muncă din cadrul Uniunii Europene;

7. Măsuri tehnice și organizatorice implementate în vederea asigurării securității datelor personale.

iFactor are echipe de securitate specializate care revizuiesc și îmbunătățesc măsurile pe care le ia în scopul protecției datelor cu caracter personal în vederea protejării împotriva accesului neautorizat, pierderii accidentale, dezvăluirea sau distrugerea acestora.

Datele solicitate și transmise de dumneavoastră sunt colectate în cadrul website-ului sau prin intermediul canalelor dedicate de corespondență electronică, securizate.

Comunicările realizate prin intermediul internetului (cum ar fi e-mailurile) sunt sigure atât timp cât au fost criptate. Comunicările utilizatorului pot trece prin mai multe țări înainte de a fi livrate din cauza modului de funcțiune a internetului. Mai mult decât atât, drepturile de acces la aceste date si informații sunt limitate, fiind atribuite în vederea funcționarii platformei iFactor si furnizării soluțiilor de finanțare propuse. In acest sens, iFactor a adoptat măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea sa și care are acces la date cu caracter personal le prelucrează exclusiv la cererea și în limitele menționate de iFactor. Nu ne putem asuma răspunderea pentru accesul neautorizat sau pierderea datelor cu caracter personal care nu pot fi controlate de către noi.

Site-ul nostru poate conține link-uri către site-uri aparținând terțelor persoane. Nu ne asumăm răspunderea pentru securitatea și conținutul unor site-uri terțe. Prin urmare, asigurați-vă că ați citit politica de confidențialitate și politica de cookie-uri disponibile pe aceste site-uri, înainte de a folosi sau a transmite date cu caracter personal pe site-urile acestora.

În aceeași măsură, acest lucru este aplicabil oricărui site sau conținut deținut de către un terț folosind serviciile noastre.

8. Păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă care nu va depăși timpul necesar realizării scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel (de exemplu, în legătură cu datele personale care fac obiectul unui litigiu).

Prin urmare:

 • Cu privire la alertele transmise prin e-mail, vom păstra datele cu caracter personal în baza noastră de date pe perioada în care utilizatorul dorește să fie abonat sau până când primim instrucțiuni de la acesta că nu dorește să primească alerte de la iFactor;
 • Cu privire la analiza interacțiunii cu site-ul iFactor, datele cu caracter personal nu vor fi păstrate mai mult de 1 an sau până la primirea instrucțiunilor conform cărora utilizatorul nu mai dorește să facă parte din baza de date;
 • Cookie-urile plasate pe site-ul nostru au durate de viață diferite, după cum este indicat în Politica de Cookie-uri disponibilă aici https://ifactor.ai/politica-cookies/.

Nu stocăm sau accesăm informațiile stocate în dispozitivul utilizatorului (computer, telefon, tabletă, etc.) fără acordul prealabil al acestuia sau când aceste operații sunt efectuate numai în scopul transmiterii comunicaților prin intermediul unei rețele electronice de comunicare sau sunt strict cerute pentru furnizarea unui serviciu informațional solicitate expres de către utilizator (de exemplu, pentru stocarea informațiilor despre activitățile realizate în cadrul website-ului în vederea unei utilizări mai facile a acestuia pe viitor).

Pentru utilizarea cookie-urilor pentru care este necesar consimțământul prealabil al utilizatorului, website-ul va solicita consimțământul utilizatorilor prin intermediul unui mesaj afișat atunci când acesta este accesat. Acest mesaj va conține o legătură către politica de confidențialitate și oferă posibilitatea acceptării cookie-urilor sau opțiunea de a le refuza. Dacă utilizatorul a acceptat inițial, acesta poate să își modifice consimțământul folosind setările browserului de internet pentru a șterge informațiile stocate sau pentru a refuza cookie-urile.

8.1.  Restricții privind folosirea informațiilor personale de către destinatari

Oricare terțe părți cărora alegem să le împărtășim datele cu caracter personal conform celor de mai sus sunt limitate (de către lege sau de către contractul dintre noi și acestea) în a utiliza datele doar în scopurile specifice identificate de iFactor. iFactor se va asigura întotdeauna că terțele persoane cărora le transmite datele cu caracter personal sunt supuse obligațiilor privind confidențialitatea și securitatea întocmai acestei Informări, precum și legilor aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă când dezvăluirea nu este decizia noastră. In acest sens, menționam ca datele pot fi transmise către autorități ale statului cu rol de verificare/constatare, în temeiul unor obligații legale exprese sau în baza unor relații contractuale exprese către parteneri iFactor cu rol in furnizarea soluțiilor de finanțare.

Cu excepția situațiilor expuse în mod expres mai sus, iFactor nu va distribui, vinde sau închiria datele cu caracter personal către terțe persoane fără a notifica sau a obține în prealabil acordul utilizatorilor.

8.2. Transmiterea informațiilor în afara spațiului Uniunii Europene

Datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate de către personal care operează în afara Spațiului Economic European care lucrează pentru iFactor, alții membri ai grupului nostru sau de către terți în scopurile menționate mai sus.

În cazul în care vom furniza datele cu caracter personal către astfel de membri din grupul nostru sau către alți terți care nu fac parte din Spațiul Economic European, vom lua toate măsurile necesare în vederea protejării datele conform acestei Informări. Aceste măsuri vor include:

Ø  În cazul furnizorilor de servicii cu sediul în SUA, încheierea acordurilor contractuale standard sau asigurarea că sunt parte la Scutul de Securitate EU-US (https://www.privacyshield.gov/welcome) sau la oricare alt acord ce l-ar putea înlocui. În acest sens, menționăm ca datele pot transmise către furnizori de servicii care stochează datele în afara teritoriului Uniunii Europene: ex: Amazon USA; sau

 • În cazul furnizorilor de servicii cu sediul în alte țări din afara Spațiului Economic European:

– Încheierea de acorduri contractuale standard, pe baza liniilor directoare ale Comisiei Europene, cu acestea; sau

– Asigurarea că țara beneficiară este recunoscută de către Comisia Europeană ca oferind o protecție adecvată.

Mai multe detalii pot fi solicitate oricând cu privire la măsurile pe care iFactor le ia în vederea protejării datelor cu caracter personal în aceste cazuri printr-o cerere adresată conform Secțiunii 2.

9. Confidențialitatea minorilor

iFactor nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani prin intermediul website-ului. Încurajăm atât părinții, cât și tutorii să petreacă timp online împreună cu copiii lor și să participe la activitățile interactive oferite de site-urile accesate de către copiii acestora. În cazul în care un părinte sau un tutore ia la cunoștință faptul că minorul a furnizat date cu caracter personal fără consimțământul acestuia, aceștia trebuie să contacteze iFactor folosind detalii indicate mai sus. În cazul în care iFactor ia la cunoștință faptul ca un minor sub 18 ani a furnizat date cu caracter personal, iFactor va proceda la ștergerea acestor informații din baza de date.

10. Modificări ale Informării

iFactor poate actualiza această Informare. Când va opera modificarea, vom revizui data „actualizării” la începutul Informării. Utilizatorii ar trebui să acceseze Secțiunea „Politica de Confidențialitate” periodic pentru a lua la cunoștință de ultimele modificări; continuarea accesării website-ului după modificarea Informării constituie acordul dumneavoastră cu privire la aceste modificări.

11. Cum puteți lua legătura cu noi?

Opinia dumneavoastră contează pentru noi – în cazul în care aveți întrebări cu privire la această Informare sau doriți să vă exercitați drepturile cu privire la aceasta, ne puteți trimite un e-mail la contact@ifactor.ai.